Delen met rest binnen de deeltafels (specifiek OVSG en GO!)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in een aantal gelijke delen, al dan niet met behulp van een splitsschema en al dan niet met rest;
  • de formule van een deling afleiden uit een splitsschema;
  • een rekenverhaal verzinnen bij een gekregen formule;
  • de termen deling, quoti?nt en rest correct gebruiken.

Blok 7, Les 24