Delers en veelvouden (specifiek OVSG en GO!)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de delers vinden van een natuurlijk getal;
  • van twee natuurlijke getallen de gemeenschappelijke delers vinden;
  • de veelvouden vinden van een natuurlijk getal;
  • van twee natuurlijke getallen de gemeenschappelijke veelvouden vinden.

Blok 7, Les 26