Delers van getallen tot en met 100

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de delers van natuurlijke getallen t.e.m. 100 vinden en gebruiken in praktische toepassingen.

Blok 3, Les 5