Diagonalen, evenwijdige en loodrechte lijnen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de diagonalen van vierhoeken tekenen, onderzoeken en de eigenschappen verwoorden;
  • m.b.v. een geodriehoek een loodlijn tekenen (o.a. door een punt) op een rechte;
  • m.b.v. een geodriehoek een evenwijdige tekenen (o.a. door een punt) met een rechte.

Blok 2, Les 11