Diagonalen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het begrip diagonaal correct gebruiken;
  • diagonalen tekenen in de gekende vierhoeken
  • de eigenschappen van de diagonalen van de gekende vierhoeken onderzoeken en omschrijven.

Blok 4, Les 7