Driehoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de eigenschappen van de zijden en de hoeken bij driehoeken aanduiden en benoemen;
  • driehoeken vergelijken volgens de eigenschappen van de hoeken;
  • soorten driehoeken naar de hoeken benoemen (scherphoekige, stomphoekige en rechthoekige driehoeken).

Blok 5, Les 7