Driehoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de eigenschappen van de zijden en de hoeken bij driehoeken onderzoeken en verwoorden;
  • driehoeken vergelijken volgens de eigenschappen van de zijden en de hoeken;
  • soorten driehoeken naar de zijden benoemen (gelijkbenige, ongelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken).

Blok 4, Les 6