Echte breuken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de termen teller, noemer, breuk, breukstreep en stambreuk in concrete situaties gebruiken;
  • stambreuken en echte breuken vergelijken;
  • stambreuken en echte breuken op een getallenas plaatsen.

Blok 2, Les 3