Een breuk nemen van een natuurlijk getal en een kommagetal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een stambreuk en een echte breuk nemen van een natuurlijk getal en van een decimaal getal (tot op t);
  • een stambreuk en een echte breuk nemen van een telbare hoeveelheid;
  • verwoorden hoe je een breuk neemt van een grootheid.

Blok 2, Les 4