Een natuurlijk getal vermenigvuldigen met 0,1 / 0,5 / 0,01 / 0,001

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met een eenvoudig kommagetal;
  • eenvoudige tussenstappen gebruiken om tot een correct resultaat te komen;
  • de wisseleigenschap en vermenigvuldigingswip gebruiken om tot een correct resultaat te komen;
  • de correcte werkwijze hanteren om de kommagetallen 0,1 / 0,01 en 0,001 om te zetten naar 1 t, 1 h en 1 d en op die manier de vermenigvuldigingen vlot uit te rekenen.

Blok 2, Les 14