Eerlijk delen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in 2, 3 of meer gelijke delen;
  • de begrippen ?verdelen?, ?delen?, ?de helft van? gebruiken;
  • het deelteken benoemen en gebruiken.

Blok 2, Les 16