Evenwijdig en loodrecht

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • evenwijdigheid en loodrechte stand ontdekken in de werkelijkheid, in zowel drie als tweedimensionale situaties, in ruimtefi guren en vlakke figuren;
  • evenwijdige en snijdende lijnstukken en rechten herkennen en tekenen op een rooster met vierkanten;
  • rechten en lijnstukken die loodrecht op elkaar staan herkennen en benoemen.

Blok 2, Les 12