Evenwijdige lijnen en loodlijnen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de symbolen // en ? lezen en noteren;
  • met behulp van een geodriehoek een evenwijdige rechte (of lijnstuk) tekenen door een punt buiten een evenwijdige rechte (of lijnstuk);
  • met behulp van een geodriehoek een loodlijn tekenen door een punt buiten of op een rechte of lijnstuk.

Blok 4, Les 15