Evenwijdigheid en loodrechte stand

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • evenwijdigheid ontdekken in twee- en in driedimensionale situaties;
  • loodrechte stand ontdekken in twee- en in driedimensionale situaties;
  • evenwijdigheid en loodrechte stand eenvoudig omschrijven.

Blok 5, Les 11