Evenwijdigheid en loodrechte stand

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • evenwijdige en loodrechte lijnen construeren met behulp van een meetlat en een geodriehoek;
  • de symbolen // en ? lezen en noteren;
  • de termen ?evenwijdig?, ?snijdend?, ?loodrecht?, ?loodlijn?, ?verticaal?, ?horizontaal? en ?schuin? gebruiken.

Blok 3, Les 13