Evenwijdigheid

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • evenwijdige lijnen construeren op ruitjespapier en/of met behulp van een meetlat en geodriehoek;
  • het symbool // lezen en noteren;
  • een evenwijdige tekenen door een punt buiten de rechte.

Blok 2, Les 2