Flexibel rekenen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een eigen en creatieve oplossingsstrategie bedenken bij het oplossen van een rekenoefening;
  • de aangeleerde rekentechnieken op een flexibele manier gebruiken;
  • gebruikmaken van de dubbelsommen.

Blok 6, Les 14