Functies van de getallen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de verschillende functies van een natuurlijk getal onderscheiden en verwoorden;
  • de verschillende functies omschrijven als hoeveelheid, rangorde, maatgetal of code;
  • voorbeelden bedenken bij de verschillende functies van getallen.

Blok 6, Les 12