Geldwaarden: muntstukken tot 2 euro

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • muntstukken tot 2 euro herkennen en benoemen;
  • gepast betalen en teruggeven met muntstukken;
  • geldwaarden in euro met decimalen begrijpen, leggen, lezen en noteren.

Blok 7, Les 5