Gelijk van vorm en grootte en gelijkvormigheid

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • in vlakke figuren gelijkheid van vorm en grootte en gelijkvormigheid ontdekken en uitleggen waarom dat zo is;
  • eenvoudige figuren van gelijke vorm en grootte tekenen op geruit papier;
  • bij tekenopdrachten een effici?nte werkwijze en geschikte hulpmiddelen kiezen en gebruiken.

Blok 7, Les 12