Gelijkwaardige breuken en echte breuken herstructureren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • gelijkwaardige breuken aanduiden;
  • breuken vereenvoudigen;
  • breuken vergelijken en ordenen door ze gelijknamig te maken;
  • breuken aanvullen tot het geheel, echte breuken splitsen.

Blok 2, Les 12