Gemeenschappelijke veelvouden ? kleinste gemeenschappelijke veelvoud

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • veelvouden (verschillend van nul) van een natuurlijk getal < 100 noteren in een rij (sprongen maken vanaf nul);
  • gemeenschappelijke veelvouden van twee getallen noteren;
  • het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van twee getallen aanduiden.

Blok 4, Les 7