Getallen in Romeinse cijfers

  • Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:
  • de waarde van de Romeinse cijfers M, D, C, L, X, V en I weergeven;
  • getallen met Romeinse cijfers lezen;
  • getallen in Romeinse cijfers omzetten naar getallen in Arabische cijfers (en omgekeerd ook voor GO!)
  • met concrete voorbeelden aanduiden dat er ook andere talstelsels bestaan en bestaan hebben.

Blok 6, Les 9