Getallen splitsen in T en E en de getallenas tot en met 20

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de getallen tussen 10 en 20 splitsen in een tiental en eenheden;
  • van elk cijfer dat in een gegeven getal t.e.m. 20 staat de werkelijke waarde bepalen;
  • de begrippen ?tiental? en ?eenheid? (eenheden) correct gebruiken;
  • flitsbeelden tot en met 20 (met duidelijke structuur) benoemen;
  • de getallenas tot en met 20 maken.

Blok 5, Les 15