Getallen tot 100 splitsen en samenstellen (T + E; E + T)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • getallen samenstellen met T en E;
  • getallen splitsen in T en E;
  • getallen noteren in de positietabel (T en E);
  • getallen noteren als een splitsing (53 = 50 + 3 of 5 T + 3 E).

Blok 2, Les 2