Gewicht: 100 gram

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • 100 g afwegen;
  • een gewicht schatten, meten en de schatting vergelijken met het meetresultaat;
  • aantonen dat gewicht niet enkel afhankelijk is van het volume.

Blok 4, Les 4