Gewicht: kilogram en 100 g

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • voorwerpen wegen met een gewicht van minder/ meer dan 1 kg, dan een halve kg, dan 100 g;
  • een gewicht schatten, meten en de schatting vergelijken met het meetresultaat;
  • de voorwerpen rangschikken volgens gewicht;
  • ervaren en verwoorden dat gewicht niet enkel afhankelijk is van het volume.

Blok 6, Les 17