Gewicht

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een grootte (in)schatten in standaardmaten en de schatting vergelijken met het meetresultaat;
  • metingen uitvoeren en de resultaten aflezen, vergelijken en noteren met meer dan ??n maateenheid;
  • verwoorden dat gewicht niet altijd bepaald wordt door het volume.

Blok 2, Les 12