Handig tellen en turven

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 8 handelend tellen, verinnerlijkt tellen en onmiddellijk overzien;
  • hoeveelheden tot en met 20 tellen door structuur aan te brengen;
  • hoeveelheden tot en met 8 handig tellen door te turven.

Blok 3, Les 18