Handig tellen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 5 tellen door handelend te tellen, verinnerlijkt te tellen, ineens te overzien (zonder tellen);
  • hoeveelheden tot en met 5 tellen door structuur aan te brengen.

Blok 2, Les 11