Handig vermenigvuldigen en delen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • bij een vermenigvuldiging een van de factorensplitsen in een som of verschil en onderzoeken of hierbij het resultaat al dan niet verandert;
  • bij een deling het deeltal splitsen in een som of verschil en onderzoeken of het resultaat al dan niet verandert.

Blok 7, Les 6