Herhaling breuken (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • breuken lezen, schrijven en daarbij de termen teller, noemer en breukstreep gebruiken;
  • een breuk nemen van een hoeveelheid, figuur of
    grootheid;
  • stambreuken, gelijknamige en gelijkwaardige breuken herkennen, defini?ren en aanduiden;
  • stambreuken en gelijknamige breuken ordenen van klein naar groot;
  • gelijkwaardige breuken herkennen en kleuren.

Blok 1, Les 3