Herhaling breuken (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • gelijknamige breuken optellen en aftrekken;
  • ongelijknamige breuken optellen en aftrekken door ze eerst gelijknamig te maken;
  • een breuk vermenigvuldigen met een natuurlijk getal en een breuk delen door een natuurlijk getal.

Blok 1, Les 5