Herhaling inhoudsmaten

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de referentiematen aanduiden en benoemen die horen bij de inhoudsmaten;
  • een passende inhoudsmaat kiezen bij een opgegeven inhoud;
  • resultaten van metingen en berekeningen lezen en noteren met ??n maateenheid (1 l), met meer dan ??n maateenheid (1 l en 5 dl), als een komma getal met ??n maateenheid (1,5 l);
  • de verhoudingen tussen de maateenheden vaststellen en noteren.

Blok 2, Les 5