Het dubbel en de helft van zuivere tientallen tot 100

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het dubbel nemen van zuivere tientallen tot 50;
  • de helft nemen van zuivere tientallen tot 100;
  • de termen verdubbelen en het dubbel nemen verwoorden als vermenigvuldigen met 2;
  • de termen halveren en de helft nemen verwoorden als delen door 2.

Blok 3, Les 1