Het gemiddelde

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • aan de hand van voorbeelden uitleggen wanneer het begrip gemiddelde gebruikt wordt;
  • het gemiddelde van een reeks gegevens berekenen.

Blok 7, Les 10