Het getal 10

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 10 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 10 correct benoemen en het getal 10 lezen en schrijven;
  • de getallen tot en met 10 op de getallenas plaatsen;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met tiende correct gebruiken.

Blok 4, Les 11