Het getal 4

 

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 4 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 4 correct benoemen;
  • het getal 4 lezen en schrijven;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met vierde correct gebruiken;
  • de getallen tot en met 4 op de getallenas plaatsen.

Blok 1, Les 6