Het getal 5

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 5 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 5 correct benoemen;
  • het getal 5 lezen en schrijven;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met vijfde correct gebruiken;
  • de getallen tot en met 5 op de getallenas plaatsen.

Blok 2, Les 4