Het getal 6

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 6 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 6 correct benoemen;
  • het getal 6 lezen en schrijven;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met zesde correct gebruiken;
  • de getallen tot en met 6 op de getallenas plaatsen.

Blok 2, Les 14