Het getal 7

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 7 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 7 correct benoemen;
  • het getal 7 lezen en schrijven;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met zevende correct gebruiken;
  • de getallen tot en met 7 op de getallenas plaatsen.

Blok 3, Les 4