Het getal 8

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 8 elementen correct benoemen;
  • de getallen tot en met 8 op de getallenas plaatsen;
  • het getalbeeld 8 correct benoemen;
  • het getal 8 lezen en schrijven;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met achtste correct gebruiken.

Blok 3, Les 11