Het getal 9

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid van 0 tot en met 9 elementen correct benoemen;
  • het getalbeeld 9 correct benoemen;
  • het getal 9 lezen en schrijven en op de getallenas plaatsen;
  • de rangtelwoorden eerste tot en met negende correct gebruiken.

Blok 1, Les 2