Het half uur

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de meetinstrumenten correct gebruiken bij metingen van tijdsduur (bv. het uurwerk);
  • een tijdstip uitdrukken in uur en half uur;
  • de tijd aflezen en aanduiden, de tijd noteren en tijdsaanduidingen lezen op een analoge klok tot op het half uur nauwkeurig.

Blok 7, Les 5