Het product berekenen van een eenvoudig kommagetal en een kommagetal (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • bij een vermenigvuldiging de factoren splitsen in een som of een verschil zonder dat het resultaat verandert en dat toepassen;
  • naar analogie met de vermenigvuldigingstafels vermenigvuldigingen correct uitvoeren, verwoorden en noteren;
  • het product berekenen van een eenvoudig kommagetal en een eenvoudig kommagetal;
  • schattend rekenen om de grootteorde van de uitkomst van een berekening globaal te controleren

Blok 5, Les 5