Hoeveelheden tot en met 5 gelijkmaken door bijdoen of wegdoen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 5 handelend vergelijken en de vergelijking verwoorden;
  • de vergelijkingssymbolen <, >, = en ? correct gebruiken;
  • de tekens + en ? correct gebruiken om een verandering in hoeveelheden weer te geven.

Blok 1, Les S12