Inhoud en ruimte

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ontbrekende maatgetallen en maateenheden in realistische situaties aanvullen;
  • grootheden (volume, inhoud) omstructureren om ze beter te vergelijken;
  • het verband tussen inhoud en volume verwoorden (1 dm? stemt overeen met 1 l).

Blok 5, Les 8