Inhoud: liter, deciliter, centiliter

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • 1 deciliter en 1 centiliter en de referentiematen benoemen;
  • inhouden schatten, de schatting vergelijken met het meetresultaat;
  • inzien dat het niveau van 1 l verschilt naargelang het recipi?nt.

Blok 4, Les 12