Inhoud meten

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de inhoud van voorwerpen schatten en meten met natuurlijke maateenheden;
  • de voorwerpen na het meten sorteren en rangschikken;
  • meetresultaten noteren en vergelijken;
  • verwoorden van vergelijkingen door gebruik te maken van de begrippen meer, minder of gelijke inhoud.

Blok 2, Les 12