Intrestberekening (1) (specifiek OVSG en GO!)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • breuken en kommagetallen omzetten naar percenten;
  • de begrippen lenen, sparen, procent, rente of intrest, rentevoet of intrestvoet, beginkapitaal en eindkapitaal correct gebruiken;
  • de intrest berekenen als het beginkapitaal en de rentevoet gegeven zijn.

Blok 7, Les 7